Živočíšna výroba

Družstvo vlastní viac ako 1000 kusov hovädzieho dobytka. Chová plemeno Red holstain so zameraním na produkciu kráv s trhovou produkciou mlieka s uzatvoreným obratom stáda. Družstvo sa zaoberá i chovom oviec, vlastní jedno stádo oviec plemena Cigája a jedno stádo plemena Slovenská dojná. Sú zamerané na produkciu mlieka a jahniat.
 • Družstvo vlastní jedno stádo plemena Cigája  na farme Uzovské Pekľany a jedno stádo plemena Slovenská dojná na farme Hermanovce.
 • Družstvo sa pravidelne zúčastňuje výstavy Agrokomplex v Nitre, kde už získalo aj najvyššie ocenenie „Zlatý kosák“ za kolekciu jariek a šampióna výstavy v kategórii plemenné barany.

 • Celková produkcia ŽV družstva za rok

 • produkcia kravského mlieka  3 200 000 l
 • produkcia hovädzieho mäsa  1000 t
 • produkcia ovčieho mlieka   90 000 l
 • produkcia veľkonočných jahniat  1 600 ks
Zlatá kosák - čestné uznanie
 
 • Hovädzí dobytok (1 000 ks):

 • z toho dojnice 400 ks
 • teľatá do 6 mes.270 ks
 • býky vo výkrme100 ks
 • jalovice 160 ks
 • VTJ 70 ks
 • Ovce (2 025 ks):

 • Jahňatá1 000 ks
 • Bahnice dojacie  800 ks
 • Bahnice nedojacie 200 ks
 • Plemenné barany 25 ks
Výrobňa kŕmnych zmesí

Pre vlastnú živočíšnu výrobu zabezpečujeme vlastné kŕmne zmesi,
ktorých ročná produkcia je nasledovná:


 
 • DOP (dojnice) 
 • IKZ (výkrm býkov) 
 • MDB (mladý dobytok) 
 • TKŠ (teľatá)  
 • BAK (ovce) 
 • ČOJ 1 (ml.jah.)  
 • ČOJ 2 (str.jah.)