Oznamy

Ponuka práce.

PD Jarovnice príjme do zamestnania pekára . Bližšie informácie u vedúceho pekárne.

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach realizuje projekt spolufinancovaný
Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

Názov projektu: 

Pozberová úprava sóje v Poľnohospodárskom družstve so sídlom v Jarovniciach

Hlavný cieľ:

Základným cieľom predkladaného projektu je rast kokurencieschopnosti žiadateľa, zvýšenie efektívnosti využitia výrobných faktorov a dosiahnutie nárastu pridanej hodnoty v hospodárení Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Jarovniciach

Stráženie záhumienok 2023