Rastlinná výroba PD Jarovnice

Družstvo hospodári na území, ktoré je súčasťou okrajových svahov Šarišskej vrchoviny a Levočského pohoria. Toto územie je charakteristické v prevažnej miere členitým, svahovitým až kopcovitým terénom. 

Výmera poľnohospodárskej pôdy:  2 780 ha z toho ornej 1 650 ha

rastlinná výroba PD Jarovnice

Geologicko - litologické pomery

Podložie je zložené z treťohorných paleogénnych útvarov, ktoré sú zastúpené flyšovými pieskovcami, zaberajúcimi skoro celé územie. Flyš sa skladá z pravidelne sa striedajúcich lavíc – hrubých vrstiev pieskovcov a bridlíc. Na pieskovcoch sa vytvorili hnedé pôdy. Vyskytujú sa tu aj illimerizované pôdy, ktoré vznikli na pásoch eolických a soliflukčných hlín. Pôdy sú na väčšine územia ťažké, ale vyskytujú sa tu aj pôdy stredne ťažké a piesčité. Pôdna reakcia je v rozpätí od 5 do 7 pH, vo väčšine slabo kyslá.

Klimatické pomery
priemerná ročná teplota6 – 8 °C
priemerná teplota najteplejších mesiacov júla a augusta16 – 18 °C
priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca-7 °C
priemerná teplota vo vegetačnom období13 – 15 °C
priemerný úhrn zrážok650 – 800 mm
priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období400 – 500 mm
priemerný počet dní so snehovou pokrývkou53
Fenologické pomery
začiatok jarných poľných prác21.03. - 09.05.
začiatok sadenia zemiakov20.04. - 05.05.
začiatok sejby ozimnej repky10.08. - 01.09.
začiatok sejby ozimných obilnín10.09. - 15.10.
začiatok žatvy ozimnej pšenice a repky25.07. - 25.08.

Štruktúra osevu rastlinnej výroby

Rastlinná výroba je rozdelená na pestovanie tržných plodín, plodín na výrobu kŕmnych zmesí a objemových krmovín pre vlastnú živočíšnu výrobu. 

Z tržných plodín sa venuje pestovaniu:

 • repky olejky 350 ha
 • potravinárskej pšenici 550 ha
 • zemiakov  30 ha
 • sóji 100 ha

Pre potreby ŽV pestuje:

 • kŕmnu pšenicu 100 ha
 • ovos siaty  50 ha
 • jačmeň ozimný 50 ha
 • kukuricu na siláž  330 ha
 • Lucernu + ďatelina lúčna  90 ha
 • TTP (výroba trávnej senáže a sena)  800 ha
 • TTP (pasienky)  312 ha

Celková produkcia RV je:

 • obilie 3 500 t
 • repka olejka 1000 t
 • sója  200 t
 • zemiaky  800 t
 • kukuričná siláž 8 000 t
 • trávna senáž 5 000 t
 • lúčne seno  800 t